Attityder till skogsbruk för en bättre miljö

Vi uppskattar att du är intresserad av att delta! Denna studie vänder sig till privata skogsägare och genom att besvara frågorna ger du ditt samtycke till att delta. Alla svarande är anonyma och svar kommer endast att redovisas på gruppnivå. Studien genomförs i ett samarbete mellan Maartje Klapwijk (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) och Louise Eriksson (Umeå universitet) som en del av forskningsprojektet Sociala perspektiv på skogliga risker finansierat av Formas. Har du frågor går det bra att skicka e-post till louise.eriksson@umu.se eller ringa 090-7895696.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.