Föräldraenkät förskolor 2017

= Frågan är obligatorisk
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Syftet med denna enkät är att mäta hur nöjda ni föräldrar är med era barns förskola. För att kunna göra vår verksamhet ännu bättre är era synpunkter mycket viktiga.

Mitt barn går på förskolan

Denna enkät innehåller flera grupper.