Anmälan: Ewa Bergh Nestlog - Skrivundervisning och Språket på väg, 3/4 och 15/5 -17

Här kan du anmäla dig till 3/4 samt 15/5 då Ewa Bergh Nestlog föreläser om Skrivundervisning och Språket på väg.
Anmälan gäller båda datumen då de två föreläsningarna utgör en helhet. Deltagarna förväntas pröva aktiviteter och använda bedömningsmaterialet i sin undervisning mellan de båda tillfällena. När vi träffas vid andra tillfället så följer vi upp de erfarenheter vi gjort kring uppgifterna.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.30-17.

Mejlet med bekräftelse mejlar jag ut i början av mars.

Seminarieserien är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848


= Frågan är obligatorisk
Jag är skolans läs- och språkutvecklare
Ja  Nej

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din arbetsplats/skola

Jag arbetar främst som
klasslärare  ämneslärare  speciallärare/specialpedagog  resurspedagog  annan lärarkategori

Jag arbetar huvudsakligen i de
tidigare skolår
(F-årskurs 5)
  senare skolår
(åk 6 - 9)

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)