Minecraft Education Edition


Under denna workshop kommer ni tillsammans med Jerker Porat, lärarambassadör på Microsoft, att få bekanta er med Minecraft. Förstå hur det fungerar, och även få en ide om varför det har blivit så stort bland barn, ungdomar och vuxna. Vi kommer att gå varligt fram och lära oss med hjälp av den inbyggda tutorial-världen, där de viktigaste funktionerna i Minecraft testas praktiskt. Avslutningsvis kommer vi titta på det community som finns med kom-igång-hjälp och lärresurser. Tag med egen dator

Beskrivning: Programmet pågår mellan 13.00-16.00 med gemensam introduktion och avslutning. Först till kvarn och begränsat antal platser. Välkommen med din anmälan!


Tid: 2017-03-28, 13:00-16:00
Plats: Stadshuset, Programmering Stockholm, Stadshushacket
Sista anmälningsdatum: 2017-03-28
Kostnad: Gratis

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.