Jag vill läsa mer om...

Som jag skrev i inlägget vill jag veta vad du vill läsa mer om! Här har du chansen att påverka!

Välkommen att tycka till!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848


Mitt förnamn är

Mitt efternamn är

Min e-post är

Jag arbetar på denna skola

Jag arbetar främst som
klasslärare  ämneslärare  speciallärare/specialpedagog  resurspedagog  annan lärarkategori

Jag arbetar huvudsakligen i åk
F-klass  1-3  4-6  7-9  gymnasiet  vuxenutbildning

Jag vill läsa mer om...