Kvalitetsenkät Musikkonservatoriet 2016-17

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om skolan. Svara så noggrant du kan på alla frågor. Kom ihåg att dina synpunkter är viktiga och att du på detta sätt är delaktig i skolans utveckling.

Vissa frågor är obligatoriska att svara på andra är frivilliga. Svara på de frågor som är relevanta för dig, d v s frågor som handlar om undervisning du själv haft eller som på annat sätt rör dig. Markera inte något vid ämnen eller aktiviteter som du inte deltagit i. Ta ställning till påståendet. Markera det svar du tycker stämmer in för dig. Du fyller i enkäten helt anonymt.

Tack för hjälpen!

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.