Kolla Kultur, 2017-10-09, anmälan för pedagoger, rektorer, förskolechefer, kultursekreterare

Kolla kultur - en möteplats som lyfter kulturens betydelse kopplat till lärande och demokrati. Stadens pedagoger och kulturaktörer möts för att inspireras till samarbeten. I år med fokus på yngre åldrar, Förskola till åk 6 .


Tid: 2017-10-09, 14.00-20.00
Plats: Folkoperan, Hornsgatan 72
Sista anmälningsdatum: 2017-10-08
Målgrupp: Kultursekreterare, rektorer, förskolechefer, pedagoger i förskola och grundskola åk F-6 i Stockholms Stad


Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.