Ipad som stöd för nyanlända elever, 2017-11-22

På denna workshop får du se exempel på appar som kan främja andraspråksinlärningen. Du får också tips på multimodala sätt att redovisa som motiverar och stimulerar lärandet hos alla elever.


Tid: 2017-11-22, 13.00-16.00
Plats: Medioteket - skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2017-11-22
Målgrupp: Pedagoger åk 1-9 i Stockholms stads kommunala grundskolor


Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.