Ipad som stöd för nyanlända elever, 2017-11-22

På denna workshop får du se exempel på appar som kan främja andraspråksinlärningen. Du får också tips på multimodala sätt att redovisa som motiverar och stimulerar lärandet hos alla elever.


Tid: 2017-11-22, 13.00-16.00
Plats: Medioteket - skoldatateket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2017-11-15
Målgrupp: Pedagoger åk 1-9 i Stockholms stads kommunala grundskolor


Avanmälan görs via mail till medioteket@stockholm.se
Anmälan är bindande. Vid oanmäld frånvaro från centralt finansierade (kostnadsfria) kurser eller seminarier debiteras 350 kronor.

Mina uppgifter (obligatorisk *)
Förnamn *
Efternamn *
E-postadress *
Bekräfta E-postadress *
Telefonnummer
Huvudman *
Förvaltning
Skolform *
   
- Namn på förskola/skola/annat *
Yrkesroll/funktion *
- Annan roll
Info till arrangören (ex. hörselslinga)
Vegetariskt
 
Eventuell allergi eller annan specialkost