Anmälan: Kurs kring "Nya språket lyfter"
(17/10 och 14/11 -17)


Erbjudandet gäller dig som är lärare i en av Stockholms kommunala grundskolor.

Syftet med kursen är att bekanta oss med och börja använda Skolverkets bedömningsmaterial "Nya språket lyfter". Det innebär för deltagarna att dels läsa lärarhandledning och studiehandledning, dels arbeta med att observera, dokumentera och bedöma två-tre egna elever.

Kursen ger kompetensutveckling i:
• att observera samt bedöma elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån Nya Språket lyfter
• den forskningssyn som materialet bygger på
• olika steg i läs- och skrivutvecklingen
• att använda samtalet för att stärka utvecklingen av förmågan att läsa och skriva
• att se progressionen för 16 utvecklingsområden inom läsande och skrivande
• materialets förslag på undervisning i lässtrategier och läsförståelse.

Deltagarna förväntas ha laddat ner eller köpt lärarhandledning, elevens observationsschema samt studiehandledning ”Nya Språket lyfter”. Det är kostnadsfritt att ladda ner materialet. Vi läser delar av materialet mellan träffarna.
OBS! Alla måste ha den senaste reviderade versionen av materialet från augusti 2016.

Upplägget är: 2 tillfällen á 3 timmar.

Träffarna sker följande dagar:
• Tisdag 17/10 (StorAvan, Medioteket)
• Tisdag 14/11 (StorAvan, Medioteket)

Båda träffarna genomförs mellan kl. 14.00-17.00

Kursen startas under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse. Jag kommer att mejla en bekräftelse på att du har fått plats alternativt besked om att du står på väntelista för en återbudsplats.

Mejlet med bekräftelse mejlar jag ut i början av mars.

Kursen bekostas av grundskoleavdelningen och är kostnadsfri för skolorna. Om deltagare uteblir från kursen utan att meddela och avboka debiteras 350 kronor.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848


= Frågan är obligatorisk
Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.