Sommarenkät Bernadottegymnasiet åk 1 läsåret 17/18

= Frågan är obligatorisk
Fråga 1. Elevens efternamn

Fråga 2. Elevens tilltalsnamn

Fråga 3. Elevens personnummer, ÅÅMMDD-NNNN
-

Fråga 4. Elevens mobiltelefonnummer

Fråga 5. Vårdnadshavare 1, efternamn

Fråga 6. Vårdnadshavare 1, förnamn

Fråga 7. Vårdnadshavare 1, gatuadress

Fråga 8. Vårdnadshavare 1, postnummer

Fråga 9. Vårdnadshavare 1, postadress

Fråga 10. Vårdnadshavare 1, telefonnummer dagtid

Fråga 11. Vårdnadshavare 1, mobiltelefonnummer

Fråga 12. Vårdnadshavare 1, mailadress

Fråga 13. Försändelser skickas till elevens folkbokföringsadress. Vill ni även ha utskick till vårdnadshavare 2 om denne ej är folkbokförd på samma adress som eleven?
Ja

Fråga 14. Vårdnadshavare 2, efternamn

Fråga 15. Vårdnadshavare 2, förnamn

Fråga 16. Vårdnadshavare 2, gatuadress

Fråga 17. Vårdnadshavare 2, postnummer

Fråga 18. Vårdnadshavare 2, postadress

Fråga 19. Vårdnadshavare 2, telefonnummer dagtid

Fråga 20. Vårdnadshavare 2, mobiltelefonnummer

Fråga 21. Vårdnadshavare 2, mailadress

Fråga 22. Har eleven tidigare haft ett åtgärdsprogram eller särskilt stöd i skolan?
ja  nej

Fråga 23. Finns det något i elevens skolhälsovårdsjournal som vår skolsköterska bör prioritera, till exempel kända diagnoser eller dyslexiutredning?
Ja, skolsköterskan bör prioritera elevens journal.  Nej.

Eventuella allergier och medicinering
Frågor om elevens hälsotillstånd är frivilliga, eftersom de normalt sett omfattas av skolhälsovårdens sekretess. Skolhälsovårdens hälsodeklaration är obligatorisk, och kan lämnas in i förseglat kuvert som endast skolsköterskan läser. Av säkerhetsskäl utifrån skolans lägeraktiviteter väljer skolan att ställa följande frågor, som är frivilliga att besvara. Om du bedömer att skolans personal bör ha kännedom om detta rekommenderar vi att du fyller i även dessa punkter.

Fråga 24. Finns födoämnesallergi, intolerans eller annan allergi? Eventuell allergimedicinering?

Fråga 25. Finns behov av specialkost, till exempel vegetarisk kost, ej fläsk eller dylikt?

Fråga 26. Val av moderna språk
Undervisningen i moderna språk skall bygga på undervisningen i högstadiet. Det innebär att om du läst steg 1 och 2 i ett språk på högstadiet , skall du antingen söka steg 3 i samma språk eller steg 1 i ett nytt språk.

På samhällsprogrammet skall du läsa 200 poäng moderna språk eller hemspråk. Kravet för att få läsa hemspråk istället för moderna språk är att det är umgängesspråk i hemmet.


Franska 3 erbjuds i samarbete med Åsö vuxengymnasium och söks på plats i skolan. Enbart de som har läst franska 1-2 kan välja Franska 3. Kursen läses i ett högre tempo och kommer eventuellt att vara förlagd under kvällstid.
Tyska steg 1  Tyska steg 3  Spanska steg 1  Spanska steg 3  Hemspråk  Franska steg 3