Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.