Publik vid Årshögtidens ceremonin 2017 –
Lördag 21 oktober, kl. 17:00 i Aula Nordica


Audience at the Annual Celebration Ceremony 2017 – 21 October at 17:00 in Aula Nordica

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.