Föräldraenkät grundskolor läsåret 2017-2018

= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar

Syftet med denna enkät är att mäta hur nöjda ni föräldrar är med era barns grundskola. För att kunna göra vår verksamhet ännu bättre är era synpunkter mycket viktiga.

Mitt barn går i skolan:

Detta är en demoenkät. Högst antal tillåtna svar är 10 st.

Made with Textalk Websurvey