Föräldraenkät grundskolor läsåret 2017-2018

= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.