Föräldraenkät grundskolor läsåret 2017-2018

= Frågan är obligatorisk
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Syftet med denna enkät är att mäta hur nöjda ni föräldrar är med era barns grundskola. För att kunna göra vår verksamhet ännu bättre är era synpunkter mycket viktiga.

Mitt barn går i skolan:

Denna enkät innehåller flera grupper.