Berätta med ord, bild och ljud, 2018-06-11


En temadag om ett multimodalt och ämnesövergripande arbetssätt där eleverna får kombinera bokval, skriftligt berättande och filmskapande i en kreativ helhet. Medioteket har kursipads till deltagarna.


Tid: 2018-06-11, 8.30-16.30, lunch på egen hand
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2018-06-04
Målgrupp: Pedagoger i Stockholms Stads kommunala grundskolor åk F-9, anmäl gärna ett helt arbetslag

Avanmälan görs via mail till medioteket@stockholm.se

Anmälan är bindande. För kurser eller seminarier där avbokning sker senare än tre dagar före startdatum debiteras 350 kronor.

Mina uppgifter (obligatorisk *)

Förnamn *
Efternamn *
E-postadress *
Bekräfta E-postadress *
Telefonnummer
Huvudman *
Förvaltning
Skolform *
 
- Namn på förskola/skola/annat *
Yrkesroll/funktion *
- Annan roll
Info till arrangören (ex. hörselslinga)
Vegetariskt
 
Eventuell allergi eller annan specialkost

Made with Textalk Websurvey