Berätta med ord, bild och ljud, 2018-06-13


En temadag om ett multimodalt och ämnesövergripande arbetssätt där eleverna får kombinera bokval, skriftligt berättande och filmskapande i en kreativ helhet. Medioteket har kursipads till deltagarna.


Tid: 2018-06-13, 8.30-16.30, lunch på egen hand
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3,plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2018-06-10
Målgrupp: Pedagoger i Stockholms Stads kommunala grundskolor åk F-9, anmäl gärna ett helt arbetslag

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.