Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %, Spring semester 2018Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.