Anmälan: Karin Stenlund - forskarföreläsning 7/2 -18


Här kan du anmäla dig till 7/2 då Karin Stenlund, fil.dr., föreläser om Läsutveckling i mellan- och högstadiet.

Karin Stenlund har undersökt utvecklingen av en grupp elevers läsfärdigheter från början av mellan- till slutet av högstadiet. Resultat visar att lässvårigheter i början av åk 4 kvarstår i åk 9. Lika många elever har avkodningssvårigheter i slutet av högstadiet som i början av mellanstadiet. Dessutom har fler elever i åk 9 läsförståelsesvårigheter jämfört med i åk 4. En orsak till elevernas begränsade läsutveckling under dessa stadier kan vara olika dilemman som finns i grundskolan bland annat att olika kunskapskrav kan synas krocka med varandra. En annan är hur lärare ska kunna uppfylla alla de krav som ställs i undervisningen och också hur de rent praktiskt ska kunna avgöra hur elevernas läskompetens utvecklas bäst. Karin Stenlund kommer i sin föreläsning dels att presentera resultat från sin avhandling, dels att ta upp och diskutera olika dilemman som lärare ställs inför samt hur undervisningen kan läggas upp. Vilken lärare har inte frågat sig ”Hur kan vi hjälpa elever med lässvårigheter att utvecklas som läsare även i de högre stadierna?”.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.30-17.00.

Mejlet med bekräftelse mejlar jag ut under januari.

Seminarieserien är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Jag är skolans läs- och språkutvecklare

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din skola

Jag arbetar främst som

Jag arbetar huvudsakligen i de

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)

Made with Textalk Websurvey