Anmälan: Magnus Persson - forskarföreläsning 16/4 -18

Här kan du anmäla dig till måndag den 16/4 då Magnus Persson, professor Malmö högskola, föreläser utifrån frågan ”Varför läsa litteratur?".

Samtidigt som alla utan undantag är överens om läsandets avgörande betydelse för barn och unga verkar det paradoxalt nog råda en osäkerhet om varför det är så viktigt. Hur motiverar egentligen skolan litteraturläsning? Finns det några risker med att läsningens godhet tas för given?

Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning och arbetar som lärare och forskare vid Malmö högskola. Han har bland annat givit ut böckerna Populärkulturen och skolan, Kampen om högt och lågt, Varför läsa litteratur? och Den goda boken.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.30-16.30.

Mejlet med bekräftelse mejlar jag ut i januari/februari.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848


= Frågan är obligatorisk
Jag är skolans läs- och språkutvecklare
Ja  Nej

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din skola

Jag arbetar främst som
klasslärare  ämneslärare  speciallärare/specialpedagog  resurspedagog  annan lärarkategori  skolbibliotekarie

Jag arbetar huvudsakligen i de
tidigare skolår
(F-årskurs 5)
  senare skolår
(åk 6 - 9)

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)