Trakealvård i Falun 11 juni kl: 08:30 - 11:30

Målet med utbildningen är att du lär dig vårda patienter/brukare som har en trakestomi. Inbjudan vänder sig till vårdpersonal inom Landstinget Dalarna, privata vårdcentraler och kommun OBS! Endast en person per anmälan

Namn

e-post

Utbildningsdagar

Utbildningstid ca. 3 timmar. Deltagarantalet är maximerat per utbildningstillfälle. OBS! endast EN person per anmälan

11 juni: 8:30 – 11:30.
Välj dag du önskar gå

Tillhörighet

Landstinget DalarnaKommunPrivat
Kryssa för tillhörighet

Verksamhet/avdelning

Namn på ansvarig chef som godkänt utbildningen

Kommun och privat anställda skall ange fakturaadress och referens för kostnadsstället

OBS! Din anmälan är ogiltig om du inte angett fakturaadress. Kostnad 250:-
Även anmäld outnyttjad plats debiteras. OBS! Det går bra att skicka ersättare.

Landstingsanställda anger kostnadställe (5 siffror)

Kostnadsfritt för landstingsanställda. Anmäld outnyttjad plats debiteras med 250:- OBS! Det går bra att skicka ersättare

Utbildningen via Kompetenscentrum i Landstinget Dalarna

Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19 plan 6 på Falu lasarett.

Kursen är tyvärr fulltecknad!

Made with Textalk Websurvey