Kulturombudsträff #MeTo, 2018-02-20


Hur kan man arbeta med #MeTo i klassrummet? Teater och workshop med teatergruppen Teater De Vill och föreställningen Hide and Seek samt dramapedagog Agneta Josefsson från dramapedagogbyron.


Tid: 2018-02-20, 17.00-20.00, lättare förtäring från 16.15
Plats: Teater De Vill, Pipersgatan 4, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 2018-02-15
Målgrupp: Kulturombud i Stockholms högstadie och gymnasieskolor

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.