Kontrakt

underlag till Veronica

Mitt namn, jag som vill ha hjälp att skriva ut ett kontrakt

Kontraktet gäller (namn på den vi anställer)

Kontaktuppgifter (adress, postadress)

Mobilnummer

E-postadress

Personnummer, 10 siffror (på den vi anställer)

Anställningsperiod

Första arbetsdag (och sista arbetsdag om det inte är en tillsvidareanställning)

Typ av anställning

Typ av tjänst

Vilka huvudsakliga uppgifter kommer personen att ha?

Till exempel Arbeta på fritids, arbeta som elevassistent, vikariera i åk 1

Lön (ange även i vilket år löneläget ska gälla)

Omfattning (antal procent)

Antal arbetsdagar per vecka (om inte 100 %)

Vi behöver veta, påverkar avdrag sjuklön/VAB-ersättning

När skriver ni på kontraktet?

Så det står rätt datum på kontraktet

Vem blir närmaste chef?

Tidigare anställning

Underlag för lärartjänst (gäller även lärare mot fritidshem)

Typ av lärartjänst

Ange ämne eller stadiebehörighet (till exempel 1-7, eller 4-9)

Befattning ej lärare

Vilket arbetslag/årskurs kommer hen att tillhöra?

Kommer personen vara mentor för någon klass - i så fall vilken? Annars lämna tomt.

Registerutdrag

Lämna in tjänsteanteckning på att du kontrollerat detta till Veronica. Finns på denna länk: https://intranat.stockholm.se/anstallning-och-arbetsmiljo/rekrytering-och-anstallning/registerkontroll-i-arbetslivet/?f_id=117

Har du gjort en sekretessförbindelse med personen?

Lämnas till admin-chef efter avtalsskrivning.

Har du tagit referenser på den här personen?

Övrig information

Made with Textalk Websurvey