Anmälan till Sommarlov 2018

Lindesbergs kommun anordnar gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 7-15 år (födda 2003-2011) bosatta i Lindesbergs kommun. Åldern avser hela året oavsett vilket datum deltagaren fyller. Ni kan lämna önskemål om deltagande till 2 läger per barn. Anmälan till simskola lämnas i en separat anmälan. Besked om deltagandet lämnas så snart anmälningstiden gått ut dock senast 2 veckor innan lägret startar. Lämna bara en ansökan per barn. Det går inte att ändra en redan lämnad ansökan eller göra en ny anmälan för samma barn. Anmälan är bindande så var säker på din anmälan innan du lämnar den. Ska du anmäla ett barn till gör du med en ny anmälan. Sista anmälningsdag 31 maj 2018.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.