Anmälan till Sommarlov 2018

Lindesbergs kommun anordnar gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 7-15 år (födda 2003-2011) bosatta i Lindesbergs kommun. Åldern avser hela året oavsett vilket datum deltagaren fyller. Ni kan lämna önskemål om deltagande till 2 läger per barn. Anmälan till simskola lämnas i en separat anmälan. Besked om deltagandet lämnas så snart anmälningstiden gått ut dock senast 2 veckor innan lägret startar. Lämna bara en ansökan per barn. Det går inte att ändra en redan lämnad ansökan eller göra en ny anmälan för samma barn. Anmälan är bindande så var säker på din anmälan innan du lämnar den. Ska du anmäla ett barn till gör du med en ny anmälan. Sista anmälningsdag 31 maj 2018.

Jag är en


Jag är född år

Ange ditt fördelsår


Mitt namn

Ange för och efternamn


Jag bor i

Ange ort där du bor eller den ort som ligger närmast där du bor.


Den här skolan går jag på eller ska börja på i höst


Jag har storlek

Ange storlek för en T-shirt som passar dig


Jag vill i första hand delta på läger

Ange ditt förstaval av läger som du vill delta på. O.B.S att du anger ett läger som överensstämmer med din ålder. Åldern avser hela kalenderåret oavsett vilket datum du fyller.


Jag behöver skjuts till och från det läger jag valt i första hand

Transport ingår inte till alla läger varför vänligen se information om respektive läger. I möjligaste mån ska vi försöka samordna transporter till alla kommunövergripande läger. från hela kommunen.


Jag vill i andra hand delta på läger

Ange ditt andra val av läger som du vill delta på. O.B.S att du anger ett läger som överensstämmer med din ålder. Åldern avser hela kalenderåret oavsett vilket datum du fyller.


Jag behöver skjuts till och från det läger jag valt i andra hand

Transport ingår inte till alla läger varför vänligen se information om respektive läger. I möjligaste mån ska vi försöka samordna transporter till alla kommunövergripande läger. från hela kommunen.


Jag kan simma

Svara Ja om du är mycket van att vara i vatten och kan simma minst 200 meter utan hjälpmedel.


Varför ska jag få en plats på sommarlägret?

Berätta mycket kortfattat varför just du ska få en plats på de läger du valt.


Funktionsnedsättning, allergier, sjukdomar, specialkost m.m

Här anger du om du har en funktionsnedsättning, någon allergi, behöver specialkost eller har andra sjukdomar som kan påverka ditt deltagande som vi måste känna till. Vid en gravare funktionsnedsättning kan vi kräva att även en personlig assistent eller familjemedlem kan delta på aktiviteten. Det är därför viktigt att ni anger en eventuell funktionsnedsättning som påverkar medverkan på sommarlovsaktiviteten. Utveckla under övriga upplysningar eller ta kontakt med oss.


Övriga upplysningar

Här kan du ange speciella önskemål eller andra saker som du tycker är viktigt att vi känner till. Du anger även här som förälder om du vill delta som stöd.


Jag samtycker till att mitt barn kan förekomma på bilder och film från sommarlovsaktiviteterna

Bilderna kan användas i framtida informationsmaterial eller publiceras på kommunens hemsida eller i sociala medier.


Målsmans/vårdnashavare eller annans kontaktuppgifter

Nedan anger ni namn och kontaktuppgifter. Var noga med att ni anger uppgifter där ni är anträffbara såväl innan som under lägren. Eftersom vi kommer att kommunicera med er via e-post är det viktigt att ni anger en giltig e-postadress som ni regelbundet läser.


Kontaktpersons namn

Ange för- och efternamn


Telefonnummer

Ange de telefonnummer som ni är tillgängliga på både innan och under lägret


E-postadress

Vi kommer att kommunicera med er via e-post så det är viktigt att ni anger en giltig e-postadress som ni regelbundet läser och är tillgänglig på under hela sommaren. O.B.S ange bara en e-postadress i detta fält. En felaktig e-postadress kan medföra att ansökan stryks.


Namn till alternativ kontaktperson

Ange för- och efternamn


Telefonnummer till alternativ kontaktperson


E-post till alternativ kontaktperson


Made with Textalk Websurvey