Anmälan: Digital läsning
(torsdag 24/5)

Till sommaren får vi en ny läroplan som har reviderats med skrivningar om digital kompetens. Här ingår förmågan att läsa, förstå, ta till sig och kunna värdera information samt sätta den i ett sammanhang. I föreläsningen får du möta olika aspekter på digital läsning och digital läsförståelse. Du får bekanta dig med olika förmågor som är viktiga och/eller utmärkande för digital läsning. Du kommer även att få arbeta praktiskt med att läsa och söka information på olika hemsidor. Det är uppgifter som du också kan anpassa och använda i din undervisning. Utgångspunkten för föreläsningen är bland annat resultat i Maria Rasmussons avhandling Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat samt ePIRLS. Jag kommer också att ta upp några råd inför faktakoll av webbsidor från Sam Wineburgs så kallade Stanford studie. .

Du som deltagare behöver ta med dig en iPad eller dator för att kunna göra uppgifterna.

Dag: torsdag 24/5, kl. 14.00-17.00

Lokal: StorAvan, Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5.

Det genomförs under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse.

Tillfället är kostnadsfritt och bekostas av grundskoleavdelningen.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, Utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.