Föräldraenkät förskolor läsåret 2017-2018

= Frågan är obligatorisk
= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Syftet med denna enkät är att mäta hur nöjda ni föräldrar är med era barns förskola. För att kunna göra vår verksamhet ännu bättre är era synpunkter mycket viktiga.

Mitt barn går på förskolan
Bergknallen  Björken  Fjärilen  Gläntan
Grönsiskan  Haga  Hagabacken  Kristallen
Kungsfågeln  Kyrkberget  Lysmasken  Lönngården
Mariedal  Mosebacke  Näsby  Ramsberg
Skogsdungen  Stadsskogen  Stöttestenen  Tallbacken

Denna enkät innehåller flera grupper.