Anmälan till simskolan sommaren 2018

Lindesbergs kommun anordnar gratis simskolor för barn och ungdomar 6-15 år (födda 2003-2012) bosatta i Lindesbergs kommun. Åldern avser hela året oavsett vilket datum deltagaren fyller. Simskolan är till för barn som inte kan simma. Är ditt barn rädd för att vara i vatten eller kan på sin höjd simma max 10 meter utan hjälpmedel så kan ni delta i simskolan. Vi har inte simskola för märkestagning för de som redan är simkunniga. Simskolan pågår dagligen 14 eller 15 dagar och det är viktigt att anmälda kan delta vid varje tillfälle. Tyvärr har vi inga möjligheter att ordna med transporter till och från simskolorna. Lämna en anmälan per barn. Anmälan är bindande så var säker på din medverkan innan du skickar in den. Ska du anmäla flera barn gör du det med en ny anmälan. Sista anmälningsdag 31 maj 2018.

Jag är en


Jag är född år

Ange ditt fördelsår


Mitt namn

Ange för och efternamn


Jag bor i

Ange ort där du bor eller den ort som ligger närmast där du bor.


Den här skolan går jag på eller ska börja på i höst


Vilken vattenvana har du?

Försök att bedöma vilken nivå och vilket förhållande du har till vatten. 1. Inte van att vara i vatten. Kan inte hoppa i vattnet eller doppa huvudet under vattenytan. 2. Är inte rädd för vatten. Kan leka i vattnet, doppa huvudet samt simma lite med hjälpmedel. 3. Leker obehindrat i vatten och kan simma ca 10 meter utan hjälpmedel.


Jag anmäler mig till följande simskola

Simskolan pågår varje helgfri vardag i 14 eller 15 dagar. Varje lektion pågår ca 40 minuter och samtliga tillfällen är på förmiddagen. Det går inte att önska tid eftersom du blir placerad i en grupp utifrån nivå på simkunnigheten.


Jag skulle även kunna delta på

Ange om du har möjlighet att delta vid annan period om ditt val skulle bli fulltecknat.


Funktionsnedsättning, allergier, sjukdomar, specialkost m.m

Här anger du om du har en funktionsnedsättning, någon allergi, behöver specialkost eller har andra sjukdomar som kan påverka ditt deltagande som vi måste känna till. Vid en gravare funktionsnedsättning kan vi kräva att även en personlig assistent eller familjemedlem kan delta på aktiviteten. Det är därför viktigt att ni anger en eventuell funktionsnedsättning som påverkar medverkan på sommarlovsaktiviteten. Utveckla under övriga upplysningar eller ta kontakt med oss.


Övriga upplysningar

Här kan du ange speciella önskemål eller andra saker som du tycker är viktigt att vi känner till. Du anger även här som förälder om du vill delta som stöd.


Jag samtycker till att mitt barn kan förekomma på bilder och film från sommarlovsaktiviteterna

Bilderna kan användas i framtida informationsmaterial eller publiceras på kommunens hemsida eller i sociala medier.


Målsmans/vårdnashavare eller annans kontaktuppgifter

Nedan anger ni namn och kontaktuppgifter. Var noga med att ni anger uppgifter där ni är anträffbara såväl innan som under lägren. Eftersom vi kommer att kommunicera med er via e-post är det viktigt att ni anger en giltig e-postadress som ni regelbundet läser.


Kontaktpersons namn

Ange för- och efternamn


Telefonnummer

Ange ett telefonnummer som ni är tillgängliga på både innan och under simskolan

-

E-postadress

Vi kommer att kommunicera med er via e-post så det är viktigt att ni anger en giltig e-postadress som ni regelbundet läser och är tillgänglig på under hela sommaren. O.B.S ange bara en e-postadress i detta fält. En felaktig e-postadress kan medföra att ansökan stryks.


Namn till alternativ kontaktperson

Ange för- och efternamn


Telefonnummer till alternativ kontaktperson


E-post till alternativ kontaktperson


Made with Textalk Websurvey