Anmälan: Läsdelegationen
(onsdag 29/8)

Rapport från Läsdelegationen om barns och ungas läsning
Under presentationen kommer en kort redovisning ges av Läsdelegationens förslag och bedömningar. En särskild redovisning kommer även att göras av vad som framkom under de 15-20 elevgruppsmöten i Stockholmsområdet som Läsdelegationens kansli genomförde. Elevernas svar/kommentarer kommer att jämföras med vad som framkommit i nationella och internationella läsvaneundersökningar.

Den som bjuder oss på redovisningen är Annika Hellewell, Utbildningsdepartementet, tidigare huvudsekreterare i Läsdelegationen.

Dag: onsdag 29/8, kl. 14.30-16.00 (OBS! Det är ons 29 aug!)

Lokal: StorAvan, Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5.

Det genomförs under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse.

Tillfället är kostnadsfritt och bekostas av grundskoleavdelningen.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, Utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.