Filma med Ipad, grundkurs, 2018-09-19


Fortbildningen syftar till att ge en introduktion i filmskapande. Under handledning av filmpedagogen Elisabet Jonsved får du hjälp med att arbeta med manusarbete, filmning och redigering. Under workshopen använder vi iPads, en enkel teknik som ofta finns tillgänglig på skolorna. Deltagare behöver inte ha några förkunskaper, utan handleds utifrån nivå och tidigare kunskaper. Efter en teoretisk genomgång får du pröva på att själv skapa egna korta filmer.


Tid: 2018-09-19, 14.00-17.30
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2018-09-14
Målgrupp: Pedagoger i Stockholms Stads kommunala grund och gymnasieskolor

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.