Nominering av kandidater till Umu:s elektorsförsamling / Nomination of members to the Electoral Assembly, Umeå University

Medicinska fakulteten ska utse 14 ordinarie elektorer och 5 gruppsuppleanter till Umeå universitets elektorsförsamling för perioden 2018-07-01 - 2022-06-30. Sista dag att nominera är den 11 juni 2018. Nomination of 14 ordinary members and five deputy members from the Faculty of Medicine to the elector assembly, for the period 1 July 2018 to 30 June 2022. Nominations must be submitted at the latest 2018-06-11.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.