Berätta med ord, bild, ljud 2018-09-10


En temadag om ett multimodalt och ämnesöverskridande arbetssätt där eleverna får kombinera bokval, skriftligt berättande, animering och filmskapande i en kreativ helhet.” Ingen egen digital enhet behöver medtagas, vi arbetar på enheter som tillhandahålls av Medioteket. .


Tid: 2018-09-10, 8.30-16.30
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2018-09-06
Målgrupp: Pedagoger i Stockholms Stads kommunala grundskolor, åk F-9

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.