Anmälan: Cecilia Segerby - forskarföreläsning 4/10 -18


Här kan du anmäla dig till torsdag den 4/10 (Obs! ändrat datum från tidigare 27/9) då Cecilia Segerby föreläser om ”Att arbeta med Lässtrategier i matematiken". På grund av att Cecilia bytt jobb tvingades vi byta datum! Seminariet inleds med att föreläsaren belyser problematiken med att läsa texter i matematiken. Förslag på lämpliga aktiviteter för att främja elevernas läsförmåga i matematik kopplade till lässtrategier presenteras. Utrymme ges också för att praktisera dessa lässtrategier. Även kopplingar till andra ämnen kommer att göras.

Cecilia Segerby är lektor i Utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik vid Malmö Universitet..

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.00-17.00.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut i början av september.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.