Anmälan: Anna-Lena Godhe - forskarföreläsning 29/11 -18


Här kan du anmäla dig till torsdag den 29/11 och Anna-Lena Godhe och hennes föreläsning ”Hur ska de digitala multimodala texter som elever skapar bedömas?".

Vårt sätt att kommunicera med varandra har genomgått stora förändringar som hänger ihop med utvecklingen av digital teknik. Digitala multimodala texter, där t.ex. bilder, ljud och text samspelar, blir allt vanligare både i klassrummet och utanför. I och med revideringen av läroplanerna 2017 ställs också högre krav på skolan att utveckla elevernas digitala kompetens. Vad är det då som formuleras som digital kompetens i olika ämnen och i olika årskurser i läroplanerna? På vilket sätt tas digitala och multimodala texter upp i läroplanerna och vilket stöd finns för lärare vid bedömningen av dessa texter?

Anna-Lena Godhe , fil.dr., är legitimerad gymnasielärare i engelska och svenska som andra språk och har arbetat med skolutveckling på kommunal nivå. Hon har disputerat i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och arbetar nu som lektor på Göteborgs och Malmö universitet.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.30-17.00.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut i september/oktober.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.