Anmälan: Ewa Skantz Åberg - forskarföreläsning 30/1 -19


Här kan du anmäla dig till onsdag den 30/1 -19 och Ewa Skantz Åbergs föreläsning ”Kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg".

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Ewas avhandlingsprojekt som undersöker sexåringars kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg i förskoleklassens literacy-praktik. Under de första åren i skolan är det vanligt att berättargenren på olika sätt används som en väg in i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Språket, både det muntliga och kroppsliga, men även symboler, färg och form har en central plats i barns eget berättande. Föreläsningen diskuterar utifrån avhandlingens resultat vilket samspel och estetiska uttryckssätt som görs möjliga eller försvåras i aktiviteter med och runt teknologin. Med stöd i resultaten och i annan forskning diskuteras även vilka didaktiska utmaningar förskollärare och lärare i de allra första skolåren ställs inför och hur de kan stötta barns skapande av berättelser med digitala verktyg.

Ewa Skantz Åberg , fil.dr., har en lärarexamen i svenska för grundskolans tidigare år. Hon har varit verksam som lärare i förskoleklassen och i de första skolåren. Nu undervisar Ewa bland annat på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.00-16.30.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut i september/oktober.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Jag är skolans läs- och språkutvecklare

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din skola

Jag arbetar främst som

Jag arbetar huvudsakligen i de

Övrigt (information, synpunkter, önskemål o.likn.)

Made with Textalk Websurvey