Anmälan: Ewa Skantz Åberg - forskarföreläsning 30/1 -19


Här kan du anmäla dig till onsdag den 30/1 -19 och Ewa Skantz Åbergs föreläsning ”Kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg".

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Ewas avhandlingsprojekt som undersöker sexåringars kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg i förskoleklassens literacy-praktik. Under de första åren i skolan är det vanligt att berättargenren på olika sätt används som en väg in i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Språket, både det muntliga och kroppsliga, men även symboler, färg och form har en central plats i barns eget berättande. Föreläsningen diskuterar utifrån avhandlingens resultat vilket samspel och estetiska uttryckssätt som görs möjliga eller försvåras i aktiviteter med och runt teknologin. Med stöd i resultaten och i annan forskning diskuteras även vilka didaktiska utmaningar förskollärare och lärare i de allra första skolåren ställs inför och hur de kan stötta barns skapande av berättelser med digitala verktyg.

Ewa Skantz Åberg , fil.dr., har en lärarexamen i svenska för grundskolans tidigare år. Hon har varit verksam som lärare i förskoleklassen och i de första skolåren. Nu undervisar Ewa bland annat på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet.

Vi är på Medioteket i Storavan, och vi håller på mellan kl. 14.00-16.30.

Bekräftelse på att du har en plats på föreläsningen mejlar jag ut.

Föreläsningen är kostnadsfri för er deltagare.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., fil.mag., utvecklingslärare, utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.