Webenkät åk 1 ht 2018


Välkommen till Bernadottegymnasiet! Insamlandet av information i denna enkät syftar till sådant som rör elevadministrativa ändamål i skolan och som följer av lag eller annan författning. I Denna enkät avses anhöriglistor och skolhälsovårdsuppgifter viktiga för aktiveter som sker utanför skolans lokaler, så som specialkost, allergier och övriga uppgifter som personalen bör känna till vid dessa evenemang (tex. Gålöstrapatsen). Information om skolhälsan bör prioritera eleven samlas in för att skolan effektivt ska kunna tillgodose tidigt insatta stödinsatser och få kännedom om eventuella hälsotillstånd som personalen bör känna till. Språkvalet är ett komplement till gymnasieantagningens språkval där alla elever inte har gjort sitt val. Du har alltid rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss genom att vända dig till skolan.

Elevens efternamn

Elevens tilltalsnamn

Elevens personnummer, ÅÅMMDD-NNNN

Elevens mobiltelefonnummer

Vårdnadshavare 1, efternamn

Vårdnadshavare 1, förnamn

Vårdnadshavare 1, gatuadress

Vårdnadshavare 1, postnummer

Vårdnadshavare 1, postadress

Vårdnadshavare 1, telefonnummer dagtid

Vårdnadshavare 1, mobiltelefonnummer

Vårdnadshavare 1, e-postadress

Försändelser skickas till elevens folkbokföringsadress. Vill ni även ha utskick till vårdnadshavare 2 om denne ej är folkbokförd på samma adress som eleven?

Vårdnadshavare 2, efternamn

Vårdnadshavare 2, förnamn

Vårdnadshavare 2, gatuadress

Vårdnadshavare 2, postnummer

Vårdnadshavare 2, postadress

Vårnadshavare 2, telefonnummer dagtid

Vårdnadshavare 2, mobiltelefonnummer

Vårdnadshavare 2, e-postadress

Har eleven tidigare haft ett åtgärdsprogram eller särskilt stöd i skolan?

Finns det något i elevens skolhälsovårdsjournal som vår skolsköterska bör prioritera, till exempel kända diagnoser eller dyslexiutredning?

Finns födoämnesallergi, intolerans eller annan allergi? Eventuell allergimedicinering?

Finns behov av specialkost, till exempel vegetarisk kost eller dylikt?

Val av moderna språk

Made with Textalk Websurvey