Till kalendariet

Vi stänger "papperskalendariet" i början av terminen, så att alla kan planera utifrån det, men det tillkommer förstås mer information allt eftersom. Den informationen du fyller i det här formuläret skickar vi ut med nästa veckobrev till alla på skolan. Du ansvarar själv för att uppdatera vår gemensamma kalendarium (Resurs ARA Kalendarium).

Jag som skickar in informationen heter

.

Bokningen gäller (beskriv kort vad ni ska göra)

.

Ange dag, tid och plats

De här kommer vara med på aktiviteten (klass/grupp/enhet/arbetsgrupp...)

.

Dessutom vill jag säga

.

Made with Textalk Websurvey