Till kalendariet

Vi stänger "papperskalendariet" i början av terminen, så att alla kan planera utifrån det, men det tillkommer förstås mer information allt eftersom. Den informationen du fyller i det här formuläret skickar vi ut med nästa veckobrev till alla på skolan. Du ansvarar själv för att uppdatera vår gemensamma kalendarium (Resurs ARA Kalendarium).

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.