Anmälan: "Hitta språket" Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklass (27/11 -18)


Kartläggningsmaterialet för F-klass Hitta Språket publicerades 3/7 -18.

På Skolverkets webb kan du läsa följande: Materialen "Hitta språket" och "Hitta matematiken" blir obligatoriska att använda från 1 juli 2019. Med hjälp av materialen "Hitta språket" och "Hitta matematiken" kan du som undervisar i förskoleklass tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (årskurs 4 i specialskolan). Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

"Hitta språket" och "Hitta matematiken" ska vara enkelt att använda och fungera som ett naturligt inslag i din ordinarie undervisning under höstterminen. Du genomför kartläggningen i grupp och resultatet används sedan för att utforma undervisningen.

Kurstillfället omfattar en genomgång av lärarinformationen och kartläggningsmaterialet samt diskussioner kring dessa.

Inför kurstillfället förväntas du dels ha laddat ner alla delar i kartläggningsmaterialet, dels ha läst igenom lärarinformationen.

Kursdag är: tisdag 27/11, kl. 13.30-16.30

Fler kurstillfällen kommer att erbjudas under senhösten -18.

Lokal: StorAvan, Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5.

Kursen är öppen för lärare i Stockholms kommunala grundskolor.

Kursen startas under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse. Jag kommer att mejla en bekräftelse på att du har fått plats alternativt besked om att du står på väntelista för en återbudsplats.

Kursen är kostnadsfri och bekostas av grundskoleavdelningen. Om deltagare uteblir från kursen utan att meddela och avboka debiteras 350 kronor.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, Utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.