Biblioteket 2018

Tyck till om Biblioteket 2018!

För oss inom Biblioteket, Lindesbergs och Nora Kommun är det viktigt att beröm, förslag, klagomål och synpunkter kommer fram till oss. På så vis får vi en chans att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.

Svaren gäller biblioteket i:

Ange vilket bibliotek du besökt.

Kön

Jag är

Ålder

Jag är...

Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid biblioteket?

Markera ditt svar

Om du angett att du är missnöjd, motivera gärna varför

Hur nöjd är du med personalens serviceförmåga och kunnighet?

Markera ditt svar

Om du angett att du är missnöjd, motivera gärna varför

Hur nöjd är du med biblioteket som helhet?

Markera ditt svar

Om du angett att du är missnöjd, motivera gärna varför

Hur väl tycker du att följande stämmer?

6 = instämmer helt, 1 = stämmer inte. Markera ditt svar

654321Vet ej/inte aktuellt
- biblioteket erbjuder god service
- biblioteket har de böcker, filmer, musik med mera som jag vill låna
- självbetjäningen i bibliotekslokalen fungerar bra (låna, låna om, lämna, hämta, reserveringar)
- självbetjäningen på bibliotekets hemsida fungerar bra (söka, e-lån, låna om, reservationer)
- evenemang som biblioteket anordnar är bra (författarbesök, föredrag, sagostunder, utställningar)
- aktiviteterna som biblioteket anordnar är bra (språkcaféer, IT-hjälp med mera).

Jag tycker att...

6 = instämmer helt, 1 = stämmer inte. Markera ditt svar

654321Vet ej/inte aktuellt
- biblioteket är en mötesplats med trivsam miljö.
- bibliotekets aktiviteter skapar mening för mig.
- biblioteket erbjuder IT-hjälp som gör det lätt för mig att använda digitala tjänster och sociala medier.
- biblioteket erbjuder information som hjälper mig att ta del av aktuella samhällsfrågor
- bibliotekets verksamhet bidrar till ökad integration.

Jag tycker att...

6 = Instämmer helt, 1 = Instämmer inte. Markera ditt svar.

654321Vet ej/inte aktuellt
- bibliotekets öppettider passar mig bra
- tillgängligheten för funktionsnedsatta är god
- det digitala biblioteket ger mig ökad tillgänglighet
- det är lätt att hitta den information jag behöver på bibliotekets hemsida
- informationen på bibliotekets hemsida är bra

Motivera gärna dina svar

Övriga synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter som kan bidra till att biblioteket kan bli ännu bättre

Made with Textalk Websurvey