Anmälan till GYO-dagen 17/1 2019 på Lindeskolan

Varmt välkommen till GYO – dagen på Lindeskolan. Vi ser mycket fram emot att få träffa dig och presentera våra utbildningar. Sista anmälningsdag är fredag den 11 januari 2019.

Mitt namn

Ange för och efternamn

E-postadress

Ange en giltig e-postadress som du regelbundet läser. Har du ingen egen e-post ange till vårdnashavare.

Mobilnummer

-

Jag går i

Ange vilken skola du går påAnnan skola

Jag går i klass

Ange vilken klass med bokstavsbeteckning

Välj utbildning att besöka förmiddag

Välj ett alternativ

Välj utbildning att besöka eftermiddag

Välj ett alternativ

Önskemål om specialkost

Eftersom du får lunch under dagen behöver vi få uppgift om du behöver någon specialkost.

Made with Textalk Websurvey