Kulturombudsträff, 2019-01-22


Kulturombudsträff på Nationalmuseet. Museipedagogen Helena Sjödin visar hur de följer upp museibesök genom kreativt arbete i barnens ateljé.


Tid: 2019-01-22, 16.00-18.30
Plats: Nationalmuseet
Sista anmälningsdatum: 2019-01-17
Målgrupp: Pedagoger, fritidspedagoger och skolbibliotekarier i Stockholm, åk F-5

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.