Nätetik och källkritik, 2019-01-31


Från kränkningar till källkritiska samtal och studiero. Du får förslag på hur skolbibliotekspersonal, elevhälsopersonal och lärare tillsammans kan arbeta förebyggande med värdegrundsarbete .


Tid: 2019-01-31, 13.00-16.00
Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen
Sista anmälningsdatum: 2019-01-25
Målgrupp: Skolbibliotekspersonal tillsammans med annan personal i Stockholms Stads kommunala grundskolor, åk 6-9

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.