Judisk minioritetskultur - all världens kultur, 2019-04-04


Dans till Kizelo Mlekos musik med danspedagogerna Mea Nordenfeldt, Heléne don Lind och Lars Fargo. Den här träffen reflekterar vi kring kulturens roll och läroplanens mål utifårn nationella minioriteter.


Tid: 2019-04-04, 17,15-19.00, lättare måltid från 16.30
Plats: judiska församlingslokalen, Wahrendorffsgatan 3B, Sessionssalen.
Sista anmälningsdatum: 2019-03-31
Målgrupp: Kulturombud, intresserade lärare, skolbibliotekarier och fritidspedagoger i kommnala och fristående skolor i Stockholm, gr och gy

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.