Att leda kollegiala samtal Steg 1- Seminarieserie med workshops för förstelärare

Seminarieserien består av tre workshops och anmälan är bindande till samtliga tre tillfällen.
Plats: Insikten, Hantverkargatan 2 F,
29 januari, den 26 mars och den 9 april.

Tid: 14.00 – 16.30


Sista anmälningsdatum 22 januari 2019.

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.