Anmälan: Utveckla ditt arbete med LegiLexi!
Välkommen till en kostnadsfri fördjupningseftermiddag.
(tisdag 5/3)

Du som tidigare deltagit i någon av LegiLexis presentationer får nu möjlighet att anmäla dig till en uppföljning med fokus på analysdelen.

Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi, håller i eftermiddagen den 5e mars kl 14-16 hos oss på Medioteket. Sofia tar med sig olika elevfall, cases, som vi arbetar praktiskt med i grupp för att genomlysa och utveckla analysen. En styrka i programmet är att läraren, när eleven har gjort sina uppgifter, får en analys där denne ser elevens starka och svaga sidor och utifrån dessa kan lägga upp den fortsatta undervisningen, anpassa till enskilda elever och kanske också gruppera eleverna efter vad de behöver.

Om du tar med dig egna exempel ur resultatdelen får du möjlighet att arbeta med dessa. Vi tror att eftermiddagen kommer att kännas mer meningsfull och relevant om alla deltagare har arbetat med LegiLexi. Helst ska du ha hunnit genomföra två testomgångar.

Dag: Tisdag 5/3

Tid: 14.00-16.00

Lokal: Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5.

Målgrupp: Du som arbetar med LegiLexi

Eftermiddagen genomförs under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse.

Tillfället är kostnadsfritt och bekostas av grundskoleavdelningen.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten tillsammans med Skoldatateket Stockholm (Camilla Liljedahl, Karin Källander och Sara Lindqvist)
toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.