Anmälan: "Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser" och Skolverkets reviderade kartläggningsmaterial för förskoleklass (tisdag 13/8 -19)


Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser blir lag den 1 juli 2019. Vi erbjuder en studiedag för att alla som påverkas av garantin och arbetar med kartläggningsmaterialet Hitta språket/Hitta matematiken ska känna sig väl förberedda inför arbetet på skolorna.

Studiedagen omfattar en genomgång av Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser samt Hitta språket och Hitta matematiken. Kartläggningsmaterialen är reviderade och publiceras 1/7 -19.

Studiedagen vänder sig till lärare i förskoleklass, lärare i åk 1-3, speciallärare, specialpedagog och rektor.

Lärarna anmäler sig själva till en av dagarna 13e, 14e eller 15e augusti. Dagen är kostnadsfri.

Lunch intas på egen hand.

Inför kurstillfället förväntas du dels ha laddat ner alla delar i kartläggningsmaterialet, dels ha läst igenom lärarinformationen.

Denna anmälan gäller: tisdag 13/8, kl. 8.30-16.00

Lokal: Bolindersalen, Bolinders plan 1.

Studiedagen är öppen för lärare i Stockholms kommunala grundskolor.

Studiedagen genomförs under förutsättning att tillräckligt många har anmält intresse. Bekräftelser på plats mejlas ut tillsammans med mer information från och med maj månad.

Studiedagen är kostnadsfri och bekostas av grundskoleavdelningen. Om deltagare uteblir från kursen utan att meddela och avboka debiteras 350 kronor.

Välkommen med din anmälan!

Toura Hägnesten och Matilda Östman

genom Toura Hägnesten
M.S. in Ed., utvecklingslärare, Utbildningsförvaltningen

toura.hagnesten@stockholm.se
tfn: 08-508 33 848

Skriv ditt förnamn

Skriv ditt efternamn

Skriv din e-post adress

Jag är nåbar på följande telefonnr:

Ange din arbetsplats/skola

Jag arbetar främst som

Övrigt (synpunkter, önskemål o.likn.)

Made with Textalk Websurvey