Lärarkväll med Stockholmskällan och Medeltidsmuseet

En lärarkväll om källkritik, historiebruk och historia Hur kan du som lärare eller skolbibliotekarie arbeta med kritiskt tänkande och historiebruk utifrån historiskt källmaterial?

Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.