Kliniska studier på barn


Nyfödda, barn och ungdomar får läkemedel som inte är prövade för rätt åldersgrupp eller för rätt använd indikation i upp till 90% av tillfällena, beroende på område och indikation. Vi söker både dig som har erfarenhet och dig som saknar erfarenhet av kliniska studier på barn och ungdomar. Enkäten tar ca 5 -10 min att fylla i, och följer dataskyddsförordningen. Tacksam om du svarar före den 12 April.

= Du kommer att få olika följdfrågor beroende på hur du svarar
Enkäten är avslutad. Om du vill se frågor och eventuella resultat, klicka här.